Jakie uprawnienia musi posiadać monter rusztowań?

Jeśli chcesz zawodowo zajmować się montażem rusztowań, nie wystarczy, abyś był bardzo sprawny fizycznie czy zwinny. Oprócz takich cech jak szybki refleks i umiejętność koncentracji przy jednoczesnej podzielności uwagi, do wykonywania tej profesji niezbędne są określone uprawnienia. Jakie?

Uprawniania, które musi posiadać osoba, montująca rusztowania

Aby móc wykonywać zawód montera rusztowań, należy przede wszystkim posiadać specjalne uprawnienia montażysty rusztowań, wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zdobywa się je po przejściu odpowiedniego szkolenia, zakończonego egzaminem i organizowanego przez sam Instytut lub jednostkę do tego upoważnioną. Uczestnicy szkoleń zdają dwuczęściowy egzamin przed Komisją Egzaminacyjną instytutu. Po zdaniu części praktycznej i teoretycznej otrzymują oni książeczkę montera rusztowań. Jeśli chcesz zostać uczestnikiem kursu powinieneś:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać minimum podstawowe wykształcenie.

Zlecając naszej firmie montaż rusztowania możesz być pewien, że zaufałeś fachowcom, którzy mogą pochwalić się nie tylko  wymaganymi uprawnieniami, lecz również szerokim doświadczeniem.

Jakie badania lekarskie powinien przedłożyć pracodawcy monter rusztowań?

Pamiętaj, aby przed zapisaniem się na kurs, zgłosić się do lekarza po zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m. Będzie ono niezbędne nie tylko, aby móc odbyć szkolenie. Dokument będziesz także bowiem zobowiązany przedstawić przyszłemu pracodawcy.

Czy monterzy muszą mieć specjalistyczne wykształcenie?

Chociaż w pracy montera rusztowań nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenie, większość przedstawicieli tej profesji to absolwenci szkół zawodowych o profilu budowlanym. Warto także uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez instytucje branżowe i ośrodki szkoleniowe. Atutem będzie posiadanie prawa jazdy kategorii B, aby móc wykonywać obowiązki w terenie.

Jak w każdym zawodzie, także i w profesji montera rusztowań warto zadbać o swój rozwój. Umiejętności zawodowe można podnieść zdanym egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim, organizowanym przez cechy rzemieślnicze. Liczą się także dodatkowe kursy zawodowe.

Posted in: